• شستشوی نمای برج افرا
  • شستشوی نمای برج افرا

جزئیات پروژه

شرح پروژه

شستشوی نمای برج افرا (الهیه)

شستشوی نمای برج افرا با ارتفاع حدود ۱۴۰متر(۳۴ ط) توسط نیرو های استخدامی شرکت آرین همت شهر انجام شده است