• شتسشوی نما واتر سندبلاست ساختمان راه آهن ریلی رجا

جزئیات پروژه

شرح پروژه

شستشوی واتر سندبلاست نمای ساختمان راه آهن ریلی رجا

امروزه نماشویی یا همان شستشوی نما سهم عمده ای درپاکیزگی نمای ساختمان داراست،واصول ایمنی کارباطناب(roppe access)این کاررا دربرابرمقایسه باداربست وبالابرراحتتر کرده است.

شستشوی نما مانند شستشوی راه پله ها و حیاط و…. دارای سهم عمده ای در زیبایی و نظافت ساختمان است.

شستشوی نما در نماهای مختلف متفاوت است. برای مثال شستشوی نمای اجری و سیمانی با شستشوی نمای کامپوزیت بسیار متفاوت است.

شستشوی نما با دستگاه واترجت(کارواش صنعتی) برای تمام انواع نما و آبروی برای نماهای شیشه و کامپوزیت صورت میپذیرد.

شستشوی نمای ساختمان باطناب (Rappeacces)

یکی ازمهمترین خدمات کاردرارتفاع ، شستشوی نمای ساختمان میباشدکه اینکارازنظرتاثیرگذاری درروحیه مردم وحفظ وطول عمربنا میباشد.

شستشوی نمای ساختمان ها معمولا به ۳دسته تقسیم میشود:

۱_شستشوی نمابادستگاه واترجت :

این نوع شستشو برای نماهایی انجام میشودکه کثیفی زیاد ویاشرره آب نداشته باشد وبرای نماهای سنگی وسیمانی استفاده میشود.

۲شستشو واتر سند بلاست :

این نوع شستشو برای نماهایی که رسوب فراوان وشرره آب وسیاهی داشته باشد استفاده میشود وبرای نماهای سیمانی وآجراستفاده میشود.

۳_شستشوی ابروطی:

این نوع روش برای نماهای شیشه وکامپوزیت استفاده میشودکه باآب ومحلول الکل وتمیزکننده شیشه استفاده میگردد.

خدمات کلیه مناطق تهران وکرج

کلیه خدمات درجنوب تهران شمال تهران،شرق تهران،غرب تهران، قابل انجام میباشد.