• شستشوی برج افاق با تکنیک دسترسی با طناب
  • شستشوی برج افاق با تکنیک دسترسی با طناب
  • شستشوی برج افاق با تکنیک دسترسی با طناب

جزئیات پروژه

شرح پروژه

شستشوی برج افاق با تکنیک دسترسی با طناب

ارایه خدمات شستشوی نمای ساختمان (نما شویی)،سطوح و …با استفاده از روش کار با طناب (راپل)

نماشویی با استفاده از تکنیک دسترسی با طناب  ROPE ACCESS کار در ارتفاع بدون داربست

ارایه خدمات راپل : نماشویی

نمای ساختمان به علت قرار گرفتن در معرض بارندگی ،باد،آلودگی هوا و … کثیف می شود و از لحاظ بصری تاثیر منفی روی بینندگان (شهروندان)می گذارد که در ذیل به روش های مختلف نماشویی جهت پاکسازی نما و … می پردازیم .